జగన్ నన్ను ముంచారు- రోమన్ దీక్షిత్

Andhra Oct 08, 2020

నిన్నెవరూ ముంచలేదు. నీ అత్యాశ, నువ్వు చేసుకున్న స్వామి ద్రోహమే నిన్ను ముంచాయి. ఆ పరమ పావన మూర్తి శ్రీ వేంకటేశ్వరుడి దివ్య పాదాలకు నేరుగా పూజాది సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ప్రధాన అర్చకులు గా ఉంటూ ఆ స్వామి వారికి నువ్వు చేసిన ద్రోహానికి నువ్వు అనుభవించాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది. ఒక సుపరిపాలన అందిస్తున్న నాయకుడి పై లేని అభాండాలు వేసి నోటికొచ్చిన అబద్దాలు మాట్లాడి జనాలను వంచించావు. నీ పాపము పండటము మొదలయింది దీక్షిత్

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.