వైసీపీలోకి ఎందుకు చేరావని RRR ని అడిగితే

Andhra Oct 11, 2020

రఘురామరాజును ఏ ప్రశ్న అడిగినా తనదైన శైలిలో సమాధానం చెబుతాడు. తాజాగా ఒక మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వైసీపీలోకి ఎందుకు చేరావు అని RRR ని అడిగితే ఆయన చెప్పిన సమాధానం... వినండి.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.