ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తొలి తరం తెలుగు వైద్యుడు 'డాక్టర్ జయరాం నాయుడు'  అభిప్రాయం

NRI
ఐదు దశాబ్దాల క్రితం అమెరికా వచ్చిన తొలి తరం వైద్యు లలో  డాక్టర్.జయరాం నాయుడు ప్రముఖులు .ప్రస్తుతం టెక్సాస్ మెడికల్ బోర్డులో సేవలందిస్తున్న డాక్టర్ నాయుడు 77 సంవత్స రాల వయస్సులో ఏంతో ఉత్సహంగా ఫైజర్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తొలిసారిగా తీసుకున్నారు
ఫైజర్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్  నొప్పి లేని , సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని ,95% సురక్షితం అని మరియు ఈ మహమ్మారి సమయంలో  ఈ వ్యాక్సిన్ దేవుడిచ్చిన వరం అని వ్యాఖ్యానించారు.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.