ఏందయ్యా... ఇది వర్షంలో !

Telangana Oct 13, 2020

అధికారం దక్కించుకోవడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏమైనా చేస్తుంది. దానికి తాజా ఉదాహరణ దుబ్బాక ఎన్నికల ప్రచారం. చూడండి... వర్షంలోను ప్రచారం ఆపలేదు. అసలే కరోనా కాలం. జనాల్ని అంతలా ఇబ్బంది పెట్టాల్నా...

సరే అవన్నీ పక్కన పెడితే... వర్షంలో ప్రచారం ఫొటోలు మాత్రం భలే కలర్ ఫుల్ ఉన్నాయిలే !!!

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.