తిరుమల కేలండరులో మార్పులు... 2021 క్యాలెండరు ఫొటోలు

Andhra Sep 30, 2020

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విడుదల చేసిన 2021 కేలండరు కింద వీడియోలో స్లైడ్ షో ద్వారా చూడొచ్చు.

తిరుమల కేలండర్లో స్పష్టమైన తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి. మునుపటి కేలండర్లకుఈ ఏడాది కేలండరు రంగులు చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఈ రంగులు కాస్త వైసీపీ రంగులకు దగ్గరగా ఉండేలా ఎంపిక చేశారని కొందరు భక్తలు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తున్నారు. మరి అది నిజమేనా కాదా... కింద ఫొటో చూసి చెప్పండి.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.