Tag: nri tdp kuwait

NRI TDP Kuwait-NRI TDP Kuwait సెల్ కువైట్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా శక పురుషుని శత జయంతి ఉత్సవ వేడుకలు

ముఖ్య అతిధిగా హాజరైన తెలుగుదేశం పార్టీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు శ్రీ రెడ్డప్ప గారి శ్రీనువాసులు రెడ్డి కువైట్ లోని ఇండియన్ కమ్యూనిటీ స్కూల్ భవనంలో శక ...

‘NRI TDP-Kuwait కార్యకర్తల’ ఆధ్వర్యంలో చంద్రబాబు 72వ జన్మదిన వేడుకలు!

ఏప్రిల్ 20వ తేదీ చంద్రన్న పుట్టినరోజు సందర్భంగా, NRITDP కువైట్ చంద్రన్న సైనికులు, కువైట్ లొ ఒమరియా గార్దన్ నందు ఘనంగా చంద్రన్న పుట్టినరోజు వేడుకలు‌‌ నిర్వహించారు, ...

కువైట్ లో తోపిరెడ్డి నవీన్ కుమార్ రెడ్డి జన్మదినం

ఈ రోజు 27/08/2021 శుక్రవారం రాజంపేట పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ తెలుగుయువత అద్యక్షులు తోపిరెడ్డి నవీన్ కుమార్ రెడ్డి జన్మదినం సందర్భంగా యన్.ఆర్.ఐ. తెలుగుదేశం కువైట్ తెలుగుయువత విభాగం ...

యన్.ఆర్.ఐ తెలుగుదేశం కువైట్ చంద్రన్న పుట్టినరోజు ఏర్పాట్లు 

యన్. ఆర్. ఐ తెలుగుదేశం కువైట్ , తెలుగు యువత విభాగం ఆద్వర్యంలో ఏప్రిల్ 20వ తేదీ చంద్రన్న పుట్టినరోజున చంద్రునికో నూలు పోగు అన్న చందాన ...

Latest News

Most Read