సీబీఐ దాడులు - RRR ఫస్ట్ రియాక్షన్

Andhra Oct 09, 2020

వెంటనే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ తెరమీదకు ఎందుకు వచ్చింది

దాని వెనవుక ఎవరు ఉన్నారు?

నా మీద ఒకటేకేసులుంటే ఎలా ?

రఘున్నను కూడా ఇరికించండి అని ఇరికించారు...

ఇలా తనపై సీబీఐ దాడుల గురించి ఎన్నో విషయాలకు తనదైన శైలిలో సమాధానాలను ఇచ్చిన రఘురామరాజు వీడియో.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.