లావణ్య... అల్ట్రా హాటు!

లావణ్య త్రిపాఠి

సొట్ట బుగ్గల సుందరి

సోగ్గాడి లవరు

లావణ్య సొగసు టాలీవుడ్లో మెరవలేదు గాని

యువత గుండెల్లో మాత్రం బాగానే మెరిసింది

అడదడపా హీరోయిన్ పాత్రలు వచ్చినా

అభిమానులకు ఏమీ కొదవలేదీ తెలుగుదనపు పిల్లకు

తాజాగా తన హృదయం విప్పార్చి మీ ముందు పెట్టింది

ఆ దృశ్యాల మీ కనుల విందు కోసం

lavanya tripati
lavanya tripati
lavanya tripati
lavanya tripati
lavanya tripati
lavanya tripati
lavanya tripati
lavanya tripati
lavanya tripati
lavanya Tripati
lavanya Tripati

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.