పిల్ల... పిటపిటలాడుతోంది

Movies Sep 30, 2020

ఒకపుడు హీరోయిన్ గా

ఇపుడు టీవీ షోల్లో జడ్జిగా కనిపిస్తున్న పూనమ్ బజ్వా

తన అందాల ఆరబోతలో ఏమాత్రం వెనుకాడటం లేదు

చిటపటచినుకుల మధ్య కూడా ఒంట్లో వేడిని ధర్మామీటర్ పేలిపోయేలా పెంచుతోంది

సరదగా మీకోసం ఆమె పంచుకున్న కొన్ని చిత్రాలు

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.