ఆంధ్రప్రదేశ్

అన్నొస్తున్నాడు–జగన్_పాదయాత్ర

నడిచి నడిచీ కాళ్ళు బొబ్బలెక్కాయి.. ముద్దులు పెట్టి పెట్టీ పెదాలు వాచిపోయాయి… ఊపి ఊపి చేతులు లాగుతున్నాయి. ఎప్పుడూ నా చుట్టూ అవే మొహాలు చూసిచూసి చిరాకు పుడుతుంది. చెప్పినవే చెప్పీ, వాగిందే వాగి నా గొంతు ఎండిపోతుంది. ఇంత హడావిడిలో కూడా ప్రతీ శుక్రవారం క్రమం తప్పకుండా […]

తాజా వార్తలు

‘‘కల్లుముంత దొరికింది.. కోడిముక్క లేకుంది’’

రాజకీయ నాయకులనుంచి కూసింత్ హాఫ్ బీట్ సరదాగా కనిపించే వార్తలు కావాలనుకుంటే గనుక.. సీపీఐ నారాయణ ఎక్కడున్నారో ఏం చేస్తున్నారో వెతుక్కుంటే చాలు. ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో.. అనే ఆలోచన కూడా లేకుండా.. తనకు ఎలా తోస్తే అలా మాట్లాడే కొద్ది మంది నాయకుల్లో ఆయన కూడా ఒకరు. […]

తాజా వార్తలు

సెటైర్ : జై నాలుకాయ నమః

‘‘అరేయ్ నరం లేని నాలుక అని పెద్దలంటారు కదా ఎందుకంటావ్’’ ‘‘ఎందుకేముంది బావా.. మెత్తంగా ఉంటుంది.. ఎలా పడితే అలా తిరుగుతూ ఉంటుందీ.. ఎలాంటి రుచులు తన మీదకు వచ్చినా.. మనతో లొట్టలు వేయిస్తుంటుంది…’’ ‘‘సాల్లే ఊరుకోవో.. ఈ మాట చెప్పేది.. దాని రుచుల గురించి కాదెహె.. ఆ […]