అన్న క్యాంటీన్-జై జగన్ కార్యకర్తలు

ఈరోజు విశాఖపట్నం తూర్పులో ఉన్న ఒక అన్న క్యాంటీన్ లోని దృశ్యం. మన ప్రతిపక్ష నేత పాదయాత్ర లోని వారికి సైతం ఆకలి తీర్చిన చంద్రన్న పధకం

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.